Anh Trương Minh Phú

» Hướng dẫn viên
  • Thái độ phục vụ: Tốt -  Kiến thức: Tốt - Khả năng tổ chức, sắp xếp: Tốt

»  Đánh giá chung về Chất lượng chuyến đi:

  • Đánh giá chung: Rất hài lòng

» Dự định tương lai đối với Du lịch Hoàn Mỹ

  • Sẽ tiếp tục trở lại với Hoàn Mỹ

bài viết khác

FacebookTwitterAddthis