Anh Lê Thanh Tùng

» Hướng dẫn viên
  • Thái độ phục vụ: Rất tốt
  • Kiến thức: Rất tốt
  • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Rất tốt

» Dự định sắp tới

  • Tour dự định đi: Canada - Thời gian: Tháng 11/2019

» Đánh giá chung về chất lượng chuyến đi:

  • Rất hài lòng
bài viết khác