Anh Lê Thanh Tùng

lethanhtung 1

» Hướng dẫn viên
  • Thái độ phục vụ: Rất tốt
  • Kiến thức: Rất tốt
  • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Rất tốt

» Dự định sắp tới

  • Tour dự định đi: Canada – Thời gian: Tháng 11/2019

» Đánh giá chung về chất lượng chuyến đi:

  • Rất hài lòng

lethanhtung 1 1 lethanhtung 2
lethanhtung 3