Chị Lâm Huệ

» Hướng dẫn viên
 • Thái độ phục vụ: Tốt
 • Kiến thức: Tốt
 • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Tốt
 • Ý kiến cụ thể: Hài lòng

» Hàng không

 • Rất hài lòng chuyến đi Japan

» Nhận xét về chất lượng dịch vụ

 • Hài lòng
Chị Lý Kim Lan

» Hướng dẫn viên
 • Thái độ phục vụ: Tốt
 • Kiến thức: Tốt
 • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Tốt
 • Ý kiến cụ thể: Hài lòng

» Nhận xét về giá tour của Du lịch Hoàn Mỹ

 • Giá hơi cao nhưng phục vụ tốt

» Nhận xét về chất lượng chuyến đi

 • Rất hài lòng

bài viết khác