Chị Vũ Thanh Phương

» Nhận xét chung về chất lượng chuyến đi
  • Hài lòng

» Nhận xét về chất lượng dịch vụ

  • Chăm sóc khách hàng tốt hơn, chất lượng tốt hơn, giá cao nhưng chất lượng tốt

» Cảm nhận sau khi đi tour với Du lịch Hoàn Mỹ

  • Tiếp tục với Hoàn Mỹ

bài viết khác