Chị Nguyễn Thị Ba

» Hướng dẫn viên
  • Thái độ phục vụ: Lịch sự, tận tình - Ý kiến khác: Trang nhã, tốt

» Hướng dẩn viên:

  • Thái độ phục vụ: Tốt - Kiến thức: Có trình độ cao

» Nhà hàng - khách sạn:

  • Nhà hàng: Tốt, ăn ngon
  • Khách sạn: Tốt

bài viết khác

FacebookTwitterAddthis