Chị Nguyễn Phương Trang

» Dự định sắp tới
  • Tour dự định đi: Nhật - Thời gian: 2018

» Nhận xét về giá tour Du lịch Hoàn Mỹ

  • Giá đi đôi với chất lượng có chính sách cho khách hàng cũ

» Chất lượng chuyến đi

  • Đánh giá chung: Hài lòngChị Jasmin Nhan

» Hướng dẫn viên
  • Thái độ phục vụ: Rất tốt, hài lòng - Kiến thức: Rộng rãi

» Thái độ với Du lịch Hoàn Mỹ

  • Tiếp tục với Du lịch Hoàn Mỹ

» Chất lượng chuyến đi

  • Đánh giá chung: Rất hài lòng

bài viết khác

FacebookTwitterAddthis