Gia đình anh Lê Anh Toàn

» Hướng dẫn viên:
  • Thái độ phục vụ: Tốt
  • Kiến thức: Tốt
  • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Tốt

» Nhận xét về chất lượng dịch vụ của Du lịch Hoàn Mỹ

  • Dịch vụ tốt, Hoàn Mỹ chọn vài nơi có đồ ăn Việt Nam trong chương trình tour

» Dự định sắp tới

  • Tour dự định đi: Canada - Thời gian: Cuối năm
bài viết khác