Chị Nguyễn Bảo Ngọc

» Nhà hàng - khách sạn
  • Đánh giá chung: Tốt

» Nhận xét về chất lượng chuyến đi

  • Hài lòng

» Cảm nhận sau khi đi tour với Du lịch Hòàn Mỹ

  • Sẽ giới thiệu bạn bè
bài viết khác