Gia đình anh Võ Nguyên Bá

» Hướng dẫn viên
  • Thái độ phục vụ: Rất tốt, lich sự -  Kiến thức: Cao - Khả năng tổ chức, sắp xếp: Có hệ thống

»  Đánh giá chung về Chất lượng chuyến đi:

  • Đánh giá chung: Rất hài lòng

» Dự định tương lai đối với Du lịch Hoàn Mỹ

  • Sẽ giới thiệu bạn bè và tiếp tục trở lại với Hoàn MỹGia đình anh Nguyễn Văn Anh

» Nhận xét về chất lượng dịch vụ:
  • Đánh giá chung: Rất tốt

» Dự định tương lai đối với Du lịch Hoàn Mỹ:

  • Sẽ giới thiệu bạn bè và tiếp tục trở lại với Du lịch Hoàn Mỹ

» Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Châu Âubài viết khác