Gia đình anh Nguyễn Thanh Đệ

» Khách sạn - Nhà hàng
  • Khách sạn tốt, bữa ăn tốt

» Nhận xét về chất lượng chuyến đi

  • Rất hài lòng

» Cảm nhận sau khi đi tour với Du lịch Hòàn Mỹ

  • Sẽ giới thiệu bạn bèbài viết khác