Anh Phan Minh Thành

» Du lịch Hoàn Mỹ nên làm gì thêm để Quý khách hài lòng hơn:
  • Chương trình tour nên tham khảo với khách hàng trước

» Nhận xét về Chất lượng chuyến đi:

  • Đánh giá chung: Hài lòng

» Góp ý thêm:

  • Nên có chính sách ưu đãi với khách hàng thường xuyênAnh Phan Bá Bắc

» Nhận xét về Chất lượng dịch vụ:
  • Đánh giá chung: Tốt

» Thái độ với Du lịch Hoàn Mỹ:

  • Sẽ giới thiệu bạn bè

» Góp ý thêm của Quý khách

  • Kiến nghị quảng cáo rộng rãi hơn với mọi đối tượngbài viết khác