Gia đình anh Lưu Văn Đông

» Dự định sắp tới:
  • Tour dự định đi: Mỹ - Thời gian: Cuối năm

»  Nhận xét về Chất lượng dịch vụ:

  • Đánh giá chung: Tốt hơn

» Hướng dẫn viên:

  • Thái độ phục vụ: Tốt - Kiến thức: Có hiểu biếtChị Nguyễn Thu Hương

» Thái độ phục vụ:
  • Thái độ phục vụ: Nhiệt tình, kiến thức rộng - Khả năng tổ chức, sắp xếp: Tốt, nhạy bén

» Chương trình tham quan:

  • Điểm hấp dẫn: Nông trại Warook  + DFO

» Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Anh - Iceland - Thời gian: 9/2018bài viết khác