Em Nguyễn Phan Khôi


NGUYỄN PHAN KHÔI (SN 2004, HỌC SINH)

- Bên đây quá vui luôn, hôm nay con học được nhiều và quen nhiều bạn mới nữa, đồ ăn bên đây thì quá hợp, toàn là mấy món con thích.


CHỊ NHUNG (Dì của Khôi):

- Em thích lắm nói đi vui và đòi hè năm sau cho đi nữa, nhưng gia đình chị chắc quyết định cho em đi du học, nhờ Hoàn Mỹ hỗ trợ thêm…

bài viết khác