New Zealand

 • Du lịch New Zealand - Ngày 23/06/2019
  Du lịch Hoàn Mỹ chu đáo hơn. Sẽ tiếp tục với Du lịch Hoàn Mỹ và sẽ giới thiệu bạn bè..
  - Chị Lưu Kim Thoa
 • Du lịch New Zealand - Ngày 05/02/2019
  Hướng dẫn viên có thái độ phục vụ tốt, kiến thức tốt, tôi rất hài lòng về Chất lượng chuyến đi, Sẽ tiếp tục trở lại với Hoàn Mỹ...
  - Anh Trương Minh Phú
 • Du lịch New Zealand - Ngày 14/06/2017
  Hướng dẫn viên có thái độ phục vụ tốt, kiến thức tốt, tôi rất hài lòng về Chất lượng chuyến đi, Sẽ tiếp tục trở lại với Hoàn Mỹ...
  - Anh Trương Minh Phú
 • Du lịch New Zealand - Ngày 01/04/2017
  Khách sạn tốt hơn, phục vụ tốt hơn, ăn uống tốt hơn. Tôi hài lòng về chất lượng chuyến đi. Hướng dẫn viên tốt, nhiệt tình, điểm tham quan hấp dẫn...
  - Gia đình chị Hồ Trục Trinh

028 38 336 336
MS=4CF4A6BE23D48BA72CE9580C066E744C875824B6