Tây Á

  • Du lịch Iran - ngày 12/03/2017
    Hướng dẫn viên chu đáo, nhiệt tình, hòa đồng, kiến thức sâu rộng, hiểu biết lịch sử nhiều. Nói chung Du lịch Hoàn Mỹ có nhiều điểm vượt trội hơn các công ty khác, tuy nhiên cần tìm hiểu thêm về khách hàng để kịp thời điều chỉnh và nhắc nhở những KH cá biệt...
    - Chị Lê Thị Thu Dung

028 38 336 336
MS=4CF4A6BE23D48BA72CE9580C066E744C875824B6