Đông Nam Á

 • Du lịch Malaysia - Singapore - Ngày 20/08/2019
  Hướng dẫn viên có thái độ phục vụ nhiệt tình, vui vẻ, thuyết trình hay, rộng, sắp xếp hợp lý. Hài lòng về chất lượng chuyến đi
  - Gia đình chị Ngô Thị Thu Trinh
 • Du lịch Thái Lan - Ngày 07/08/2019
  Hướng dẫn viên có thái độ phục vụ nhiệt tình, vui vẻ, thuyết trình hay, rộng, sắp xếp hợp lý. Hài lòng về chất lượng chuyến đi
  - Gia đình chị Ngô Thị Thu Trinh
 • Du lịch Thái Lan - Ngày 04/08/2018
  Rất hài lòng về chất lượng chuyến đi, sẽ tiếp tục trở lại với Hoàn Mỹ. Hướng dẫn viên có thái độ phục vụ khách nhiệt tình, chu đáo...
  - Anh Trần Văn Hoàng
 • Du lịch Malaysia - Singapore - Ngày 07/08/2018
  Hướng dẫn viên có thái độ phục vụ rất dễ thương, vui vẻ, nhiệt tình, kiến thức tốt...
  - Chị Nguyễn Thị Song
 • Du lịch Malaysia - Singapore - Ngày 14/08/2018
  Hài lòng về chất lượng của chuyến đi, sẽ tiếp tục trở lại với Hoàn Mỹ..
  - Gia đình chị Vũ Thị Lan Anh

028 38 336 336
MS=4CF4A6BE23D48BA72CE9580C066E744C875824B6