Gia đình Đinh Ngọc Đạm (Mr)

hinh_dinhngocdam

» Đánh giá chung về chất lượng chuyến đi:
 • Sẽ trở lại hoặc giới thiệu bạn bè

» Dự định sắp tới:

 • Tour dự định đi: Bắc Âu (năm 2016)

» Hướng dẫn viên:

 • Đánh giá chung: Hài lòng
ykkh_dinhngocdamykkh_dinhngocdam_01

Trịnh Minh Trương (Mr)

hinh_trinhminhtruong

» Khách sạn:
 • Đánh giá chung: Tuyệt vời

» Nhà hàng:

 • Đánh giá chung: Tuyệt vời

» Chương trình tour:

  • Đánh giá chung: Tuyệt vời
   ykkh_trinhminhtruongykkh_trinhminhtruong_01


   bài viết khác