Đinh Thị Hiền (Mrs)

hinh_dinhthihien

» Đánh giá chung về chất lượng chuyến đi:
 • Sẽ trở lại hoặc giới thiệu bạn bè

» Dự định sắp tới:

 • Tour dự định đi: Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2016)

» Hướng dẫn viên:

 • Đánh giá chung: Vui vẻ, nhiệt tình
ykkh_dinhthihienykkh_dinhthihien_01

Nguyễn Phùng Mai Phương (Mrs)

hinh_nguyenphungmaiphuong

» Khách sạn:
 • Đánh giá chung: Hài lòng

» Nhà hàng:

 • Đánh giá chung: Hài lòng

» Chương trình tour:

  • Đánh giá chung: Hài lòng
   ykkh_nguyenphungmaiphuongykkh_nguyenphungmaiphuong_01

   Nguyễn Thị Tuyết Nga (Mrs)
   hinh_nguyenthituyetnga» Dự định sắp tới:
   • Tour dự định đi: Nam Phi

   » Điểm tham quan, mua sắm:

   • Đánh giá chung: Rất tốt. Tuyệt vời

   » Xe & Tài xế:

   • Đánh giá chung: Hài lòng
   ykkh_nguyenthituyetngaykkh_nguyenthituyetnga_01

   bài viết khác