Mai Đức Hùng (Mr)

hinh_maiduchung

» Nhà hàng - Khách sạn:
  • Đánh giá chung: Hài lòng

» Hướng dẫn viên dẫn đoàn:

  • Vui vẻ, nhiệt tình, thái độ phục vụ ân cần

» Đánh giá về chất lượng chuyến đi:

  • Sẽ giới thiệu bạn bè đến Hoàn Mỹ
ykkh_maiduchungykkh_maiduchung_01Nguyễn Thế Truyền (Mr)

hinh_nguyenthetruyen

» Phương tiện vận chuyển:
  • Đánh giá chung: Đạt

» Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Nga (hè 2015)

» Đánh giá chung về chất lượng chuyến đi:

  • Sẽ giới thiệu bạn bè và trở lại Hoàn Mỹ
ykkh_nguyenthetruyenykkh_nguyenthetruyen_01Trần Nam Hải (Mr)

hinh_trannamhai_01

» Điểm tham quan:
  • Đánh giá chung: Tốt

» Đánh giá chung về chất lượng chuyến đi:

  • Sẽ trở lại với Hoàn Mỹ

» Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Nam Phi (Tết âm lịch)
ykkh_trannamhaiykkh_trannamhai_01

bài viết khác