Gia đình Dương Ánh Mai (Ms)

hinh_duonganhmai

» Nhà hàng - Khách sạn:
  • Đánh giá chung: Hài lòng

» Hướng dẫn viên dẫn đoàn:

  • Đánh giá chung: Hài lòng

» Đánh giá về chất lượng chuyến đi:

  • Sẽ trở lại và giới thiệu bạn bè
ykkh_duonganhmaiykkh_duonganhmai_01Nguyễn Văn Minh (Mr)

hinh_nguyenvanminh

» Tài xế:
  • Đánh giá chung: Tốt

» Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Cuba (mùng 2 tết)

» Chương trình tham quan:

  • Đánh giá chung : Hay
ykkh_nguyenvanminhykkh_nguyenvanminh_01Trần Ngọc Anh (Mrs)
hinh_tranngocanh» Phương tiện vận chuyển:
  • Đánh giá chung: Hài lòng

» Hướng dẫn viên dẫn đoàn:

  • Đánh giá chung: Hài lòng

» Đánh giá chung chất lượng chuyến đi:

  • Sẽ trở lại và giới thiệu bạn bè
ykkh_tranngocanhykkh_tranngocanh_01


bài viết khác