Phùng Cẩm Vân (Mrs)

hinh_phungcamvan

» Nhà hàng - Khách sạn:
  • Đánh giá chung: Hài lòng

» Hướng dẫn viên:

  • Đánh giá chung: Rất tốt. Tuyệt vời

» Đánh giá về chất lượng chuyến đi:

  • Sẽ giới thiệu bạn bè và trở lại với Hoàn Mỹ
ykkh_phungcamvanykkh_phungcamvan_01Trần Khắc Bảo (Mr)

hinh_trankhacbao

» Phương tiện vận chuyển:
  • Đánh giá chung: Hài lòng

» Điểm tham quan:

  • Đánh giá chung: Hài lòng

» Hướng dẫn viên:

  • Đánh giá chung: Hài lòng
ykkh_trankhacbaoykkh_trankhacbao_01


bài viết khác