Nhảy dù là một môn thể thao mạo hiểm và xa lạ với phần lớn người dân Việt Nam, nhưng có vẻ với hơn 30 con người ở khóa IV CLB hàng không phía Bắc thì đó đang là một niềm vui.