Ngày 28.10 (giờ Mỹ, hôm nay 29.10, giờ VN), nước Mỹ “tổ chức sinh nhật” lần thứ 125 cho… tượng Nữ thần Tự do.