Không phải là quả bom hydrogen rất đáng sợ mà là “quả bom Harvard” như nhiều người Mỹ quen nói. Sinh viên nào cầm tấm bằng tốt nghiệp trường đại học Harvard uy tín nhất thế giới này xem như chắc chắn sẽ có sự nghiệp thăng hoa, cuộc đời lên hương.